Střelectví

 Klubové střelby MS HANÁ Tovačov pro rok 2020:

Se uskuteční dne 30.5. 2020 s naší partnerskou honitbou MS Jakubčovice – Heřmanice na střelnici v Klopotovicích.

Sraz v 10hodin na hájovně v Tovačově. Střílí se baterka (muži) a vzduchovka (ženy).

Součástí střeleb bude i oslava 70 let od našeho založení.

 

broková disciplína - Muži do 50. let
pořadí jméno TRAP poznámka
1. KOHN Martin Tovačov 41  
2. Škrobánek Jakub Jakubčovice 40  
3. Kohn Jiří Tovačov 31  

VV-  Vysoká věž      ZnP- Zajíc na průseku      NV- Nízká věž      TR- Trap.
Max. počet bodů: 10 + 10 = 20.                                               výsledky z 2019.

 

broková disciplína - Muži nad 50. let
pořadí jméno TRAP poznámka
1. FOJTÍK Jaroslav Jakubčovice 46  
2. Vašut Jakubčovice 45  
3. Rubač Jakubčovice 42  

VV-  Vysoká věž      ZnP- Zajíc na průseku      NV- Nízká věž      TR- Trap.

Max. počet bodů: 10 + 10 = 20.                                                výsledky z 2019.

 

vzduchovka - Ženy
pořadí jméno Bodů poznámka
1. ČECHOVÁ Anežka      Tovačov 40 max. 50 bodů.
2. Škrobánková Ladislava Jakubčovice 34  
3. Škrobánková Karin Jakubčovice 26  
Max. počet bodů: 100.                                                              výsledky z 2019.

 

FOTO ze střeleb z roku 2019

FOTO ze střeleb z roku 2016

FOTO ze střeleb z roku 2015

FOTO ze střeleb z roku 2014

 

 


 

 

Vítězové minulých střeleckých ročníků
  muži do 50 let muži nad 50 let ženy
ročník Příjmení a Jméno body / max. Příjmení a Jméno body / max. Příjmení a Jméno body / max.
2019 KOHN Martin 41 / 50 FOJTÍK Jaroslav 46 / 50 ČECHOVÁ Anežka 40 / 50
2018 ŠKROBÁNEK Jakub 19 / 20 FOJTÍK Jaroslav 17 / 20 ŽÁKOVÁ Dana 93 / 100
2017 KOHN Jiří 12 / 20 RUBAČ Martin 17 / 20 ČECHOVÁ Anežka 77 / 100
2016 KYTLICA Radim 15 / 20 FOJTÍK Jaroslav 16 / 20 ČECHOVÁ Anežka 92 / 100
2015 BECK J. st. 16 / 20 VAŠUT Josef 13 / 20 Otáhalová Veronika 44 / 50
2014 CHYLA Miroslav 11 / 20 KYTLICA Petr 14 / 20 KOHNOVÁ Miroslava 92 / 100
2013 BECK Filip 18 / 20 FOJTÍK Jaroslav 15 / 20 ŽÁKOVÁ Dana 94 / 100
2012 KOHN Martin 14 / 20 BENEŠ Lubomír 11 / 20 KOHNOVÁ Miroslava 97 / 100
2011 BECK Filip 12 / 20 FOJTÍK Jaroslav 15 / 20 KOHNOVÁ Miroslava 87 / 100
2010 JURDIČ 17 / 20 VAŠUT Josef 20 / 20 PASZOVÁ Jana 97 / 100
2009 ŠVANCER René 18 / 20 ROZEHNAL Alois 10 / 20 KOHNOVÁ Milada 88 / 100
2008 ŠVANCER René 17 / 25 KYTLICA Petr 17 / 25 ŽÁKOVÁ Dana 49 / 50
2007 ŠVANCER René 16 / 20 VAŠUT Josef  15 / 20 SRBOVÁ - Janíčková ??
2006 FOJTÍK Jaroslav 18 / 20 RUBAČ Martin 17 / 20 Švancerová Ludmila 93 / 100
2005 ŠVANCER Josef 17 / 20 JEŽIOR Jiří 11 / 20 SRBOVÁ 82 / 100
2004 ŠVANCER René 19 / 20 RUBAČ Martin 15 / 20 Švancerová Ludmila 91 / 100
2003 VAŠUT Josef 40 / 48 JEŽIOR Jiří 34 / 48 RUBAČOVÁ sl. 82 / 100
2002 BIJA Jan ml. 21 / 24 RUBAČ Martin 14 / 24 VACULOVÁ Miroslava 83 / 100
2001 VAŠUT Josef 41 / 48 JEŽIOR Jiří 40 / 48 HANZLÍKOVÁ Jitka 97 / 100
2000 ŠVANCER Josef 18 / 20 VELICKÝ Vladimír 17 / 20 BENEŠOVÁ Olga 91 / 100
1999 ŠVANCER René 11 / 20 VELICKÝ Vladimír 14 / 20 KOHNOVÁ 79 / 100
1998 ŠVANCER Josef 17 / 20 JEŽIOR Jiří 16 / 20 Švancerová Ludmila 87 / 100
1997 ŠVANCER Josef 18 / 20 RUBAČ Martin 15 / 20 KYTLICOVÁ Helena 87 / 100
1996 ŠVANCER Josef 18 / 20 VELICKÝ Vladimír 18 / 20 BENEŠOVÁ Olga ??
1995 RUBAČ Martin 32 / 48 VELICKÝ Vladimír 22 / 48 KOVÁŘOVÁ 82 / 100
1994 RUBAČ Martin 16 / 20 VELICKÝ Vladimír 16 / 20 MIKOVIČOVÁ 87 / 100
1993 ŠVANCER Josef 16 / 20 VELICKÝ Vladimír 16 / 20 PALČÍKOVÁ ??
1992 RUBAČ Martin ?? PALUCH L. ?? KOVÁŘOVÁ A. ??
1991 RUBAČ Martin 16 / 20 VELICKÝ Vladimír 16 / 20 BENEŠOVÁ Olga 68 / 100
1990 První společné střelby v rámci přátelství mezi mysliveckými sdruženími. Výsledky nejsou dochovány.
 
Muži:   Jedná o brokovou střelbu. Každý ročník mívá jinou soutěžní disciplínu.
Ženy:   Střílí se v sedě ze vzduchovky s oporou.
modře - je vyznačen člen z mysliveckého sdružení z Tovačova.
zeleně - je vyznačen člen z mysliveckého sdružení z Jakubčovic nad Odrou.

 

 

Skóre střeleckých závodů
  Tovačov Jakubčovice
muži do 50 let 6 vítězství 23 vítězství
muži nad 50 let 15 vítězství 14 vítězství
ženy 18 vítězství 10 vítězství
CELKEM : 39 vítězství 47 vítězství
aktualizace závodů do roku 2019.

 

 

 

 

Doklady či průkazy, které jste povinni mít vždy u sebe !!

 

Hlava VI,  Povolenka k lovu, lovecký lístek a povinné pojištění.

§ 46,  Povolenka k lovu:

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.  

dle Zákonu o myslivosti č.449/2001Sb.

 


Skupiny zbrojních průkazů

 

 • Skupina A - pro sběratelské účely
 • Skupina B - pro sportovní účely
 • Skupina C - pro lovecké účely
 • Skupina D - pro výkon zaměstnání nebo povolání
 • Skupina E - pro ochranu života, zdraví nebo majetku

 

Definice skupin:

Skupina A pro získání výjimek na zbraně kategorie A pro sběratelské účely nebo zbraní neschopných střelby. Na skupinu A je ovšem možné zakoupit nejvíce 3 kusy střeliva téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

Skupina B opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech.

Skupina C opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována pro lov. Nutnou podmínkou pro skupinu C je však platný lovecký lístek.

Skupina D je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít palnou zbraň (obecní policie, ochranky, převozy peněz apod.). Opravňuje k nošení zbraně při výkonu zaměstnání, ovšem pouze skrytě (s výjimkou obecní policie a zaměstnanců ČNB). Držitel ZP skupiny D je povinen absolvovat dvakrát častěji zdravotní prohlídku, tedy každých 30 měsíců.

Skupina E opravňuje ke skrytému nošení zbraně pro ochranu, opravňuje k nabývání střeliva pouze do zbraní, které je držitel ZP oprávněn držet (tj. jen pro ty, na které mu byl vydán průkaz zbraně). 

 

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.

Zbrojní průkaz je veřejná listina.

 

Potřebné formuláře :

zbraně kategorie B:

 •  Žádost o povolení k nabytí vlastnictví / držení / nošení zbraně kategorie B  

Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení policie ČR.

Držitelé ZP, kteří si chtějí pořídit zbraň kategorie B, musí podat žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně. Policie ČR musí rozhodnout do 30 dnů.

V žádosti o povolení k nákupu zbraně stačí v údajích o zbrani vyplnit pouze její druh, např. samonabíjecí puška nebo pistole, pokud další údaje o zbrani (výrobce, model, ráži atd.) ještě nevíte a teprve budete konkrétní zbraň vybírat s již vystaveným povolením k jejímu nákupu.

Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě zániku platnosti povolení nebo jeho odejmutí je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti povolení nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí.

Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod, který uvede v žádosti o povolení.

Oprávnění nosit zbraň kategorie B se zaznamenává do zbrojního průkazu.

Nosit lze jenom tu zbraň, na kterou Vám bylo vydáno povolení k nošení.

Za vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B se platí poplatek 100,- Kč, který odevzdáte v kolcích spolu s žádostí o udělení povolení.

  

zbraně kategorie C:

Zbraň kategorie C lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě registrace u policie ČR.

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie (tzn. zbraň zaregistrovat).

 

 • Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně 

Každá zbraň kategorie A, B či C podléhá povinné registraci. Po nákupu (nebo daru, zdědění atd.) nové či použité zbraně máte povinnost ji do 10 pracovních dnů zaregistrovat, tj. oznámit její nabytí, na příslušném útvaru policie. Při tom jí také musíte NEnabitou předložit ke kontrole. Jako doklad registrace zbraně Vám bude vystaven NOVÝ průkaz zbraně. Platí se poplatek 200 Kč ve formě kolku, který zakoupíte na České poště.

Ohlašovací povinnost máte i při prodeji zbraně, tj. převodu vlastnictví na jinou osobu.

  

Prodej zbraně

Pokud prodáváte zbraň, je Vaší povinností prověřit, zda má kupující platné oprávnění danou zbraň vlastnit:

 • zbraně kategorie A - platný zbrojní průkaz nebo a výjimka od policie na tuto zbraň kategorie A
 • zbraně kategorie B - platný zbrojní průkaz  a nákupní povolení na tento druh zbraně kategorie B
 • zbraně kategorie C - platný zbrojní průkaz nebo zbrojní licence
 • zbraně kategorie D – minimální věk 18 let a způsobilost k právním úkonům

Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise (oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně), a současně odevzdat průkaz zbraně.

 

Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C uvede:

 1. osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví
 2. údaje o zbrani kategorie A, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně
 3. způsob převodu vlastnictví 

Rozhodně Vám doporučujeme při nákupu nebo prodeji zbraně uzavřít písemnou kupní smlouvu a také si zhotovit a uschovat kopii povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B (příp. výjimky k nákupu zbraně kategorie A), originál nákupního povolení nebo výjimky k nákupu se totiž většinou odevzdává zpět policii při registraci zbraně.


Formuláře potřebné (nejen) k získání zbrojního průkazu se na ně můžete podívat a stáhnou si je zde.

Seznam testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti. Testové otázky a trénik je možný zde.zdroj:  www.zbrojniprukazy.cz

  Prodloužení zbrojního průkazu

Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let, ale ZP může být vydán i s kratší dobou platnosti - podle posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu.

Ve skutečnosti se platnost zbrojního průkazu neprodlužuje, ale je po jejím uplynutí na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie (kontakty) před ukončením doby platnosti stávajícího průkazu.

Spolu s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu musíte předložit i posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře a jednu pasovou fotografii.

   
 • U žádostí o vydání nového zbrojního průkazu činí správní poplatek 400,-Kč.
 • Správní poplatek se hradí v kolcích, které musíte mít s sebou již v okamžiku podání žádosti.
 • Dále žadatel předloží k fyzické kontrole zbraně (samozřejmě v nenabitém stavu), průkazy zbraní a dosavadní zbrojní průkaz.

Přehled jednotlivých správních poplatků spojených se zbrojním průkazem naleznete ZDE.

 • Při rozhodování o vydání nového zbrojního průkazu posuzuje příslušný útvar policie také bezúhonnost a spolehlivost žadatele o vydání nového zbrojního průkazu.

Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože mu jej tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého.

Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu nebo v případě zbrojního průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního průkazu nebude držitelem platného loveckého lístku. - toto pryč

V řízení o vydání zbrojního průkazu, respektive o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).


zdroj:  www.zbrojniprukazy.cz
Názvy loveckých zbraní podle polohy a počtu hlavní:

 

 

Na webových stránkách www.zbranekvalitne.cz se můžete dozvětět více co je to zbrojní průkaz, podmínky k jeho získání, přehled zbrojních skupin a často kladené otázky. Dále si můžete otestovat svoje znalosti z testových otázek .

 

 

 

Dokumenty si můžete volně prohlížet

v naší galerii na RAJCE.net