Kronika

 

Vladimír Velický se narodil 6. 12. 1936 v Hradci Králové a první roky svého života prožil v Horní Čermné v podhůří Orlických hor. Posléze se jejich rodina přestěhovala do Tovačova, kde jeho otec působil jako učitel. Zde také Vladimír Velický absolvoval základní vzdělání. Přestože jej to přirozeně táhlo na Střední lesnickou školu v Hranicích, nebylo mu toto studium dopřáno. Nastoupil proto na příbuzný pěstitelský obor na Zemědělské technické škole v Přerově. Následně absolvoval i Vysokou školu zemědělskou v Brně. V závěru se přihlásil na externí studium myslivosti na Lesnické fakultě. Převážnou část profesního života pan Velický pracoval v zemědělství a v potravinářském průmyslu.

 

Velkým dílem Vladimíra Velického na poli myslivecké tvorby je pak vedení kroniky MS Tovačov. Co se týká kroniky, byl pro něj vždy stálým vzorem její zakladatel, tovačovský učitel a myslivec Josef Beneš, který kroniku včetně její obsáhlé historické části nejen založil, ale vzorně vedl na vynikající úrovni po stránce obsahové i výtvarné celých 31 let. Vladimír Velický se kroniky ujímá v roce 1992 a stará se o její obsah dodnes. O této skutečnosti svědčí nejlépe náplň práce v oblasti zájmu jednotlivých členů Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. 

 

 

 

Kronikář ing. Vladimír Velický

při prezentaci díla na 64. VČS konané dne 15.3. 2014.

 

 

ukázky z kroniky

  

 

 

    

 

Některé fotokopie z naší krásné kroniky od založení tj. od roku 1950 do roku 2000 si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo  zde.