Mapa honitby

k.ú.: 768014 - Tovačov

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

- zelená barva:    Hranice honiteb (WMS, zdroj ÚHÚL)

- fialová barva:    Hranice katastrálních území

- červená barva:    Hranice ORP.

 

4.4.3_Statisticke udaje_k.u.768014-Tovacov_CUZK.pdf (55664)