Legislativa

 

GDPR a změny legislativy na chod Mysliveckých spolků

GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018.

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 

změna Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 a její zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zemědělství, platná od 10. 10. 2017.

Objednávka vyšetření a žádost o zástřelné, jsou dostupné na webu SVS pod nadpisem „Monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat v ČR“ na odkazech.: 

AMP- Postup při nálezu uhynulého prasete a při lovu

Objednávky laboratorního vyšetření
Ministerstvo zemědělství

 

Vyhláška č.343/2015 Sb, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016

 

Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

obecné informace z Ministerstva životního prostředí

Vyhláška č 1143/2014 Sb_nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015

 

24.3.2015. Podmínky uvolňování zvěře uživatelem honitby, MVDr. Tamara LATINI - SVS ČR. 
12.5.31_Nový právní názor Úřadu na ochranu osobních údajů k využívání fotopastí

12.5.30_Vyhláška č.: 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Vyhláška č 115/2014 Sb_nabývá účinnosti od 1.7. 2014

12.5.29_Obecně závazná vyhláška města Tovačova č.2/2012, o místním poplatku ze psů.

12.5.28_Obecně závázná vyhláška města Tovačova č.5/2007, ktererou se stanovují pravidla pro pohyb psů.

12.5.27_Obecně závazná vyhláška města Tovačova č.5/2010, o místním poplatku ze vstupného.

12.5.26_Obecně závazná vyhláška města Tovačova č.1/2005, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích.

12.5.25_Vyhláška č. 362-2013Sb._Provádí se některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. 

Vyhláška č 362/2013 Sb_nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

12.5.24_Vyhláška č. 244-202Sb._aktualní verze_Kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. 

12.5.23_Vyhláška č.403/2013Sb._Doba lovu jednotlivých druhů zvěře  

Vyhláška č 403/2013 Sb_nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

12.5.22_Vyhláška č.7/2004Sb._O posouzení podmínek pro bažantnice 

12.5.21_Přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků_Vyhláška 191-2013Sb. 

12.5.20_VÝKLAD_Transformace_občanských sdružení na spolky_Zákon 89-2012Sb. 

12.5.19_Občanský zákoník_Zákon 89-2012Sb._SPOLEK  

Zákon č.89/2012 Sb_nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

12.5.18_Zákon č. 170/2013 Sb._Novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. 

Zákon č.170/2013 Sb_nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

12.5.17_Domácí zabijačka.jpg 

12.5.16_Zákon č. 300-2011 Sb._O loteriích.jpg
 12.5.15_Zákon č. 202-1990 Sb._O loteriích.jpg
12.5.14_Vyhláška č. 189-2003 Sb._O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.jpg

12.5.13_Vyhláška č. 289-2007 Sb._O veterinarních a hygienických požadavcích na živočišné produkty.jpg
 12.5.12_Záznam proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře.jpg
12.5.11_Myslivost v Olomouckem kraji 2012_Miroslav Kvapil Ing._ISBN 978–80–87535–58–5.jpg

12.5.10_Žádanka o laboratorní vyšetření vzorku na trichinelózu.jpg 

do „Objednávky laboratorního vyšetření na svalovce u volně žijící zvěře – Kód: EpI 200“ řádně odesílatel vyplní.

12.5.09_Vyhláška č. 553-2004 Sb._Pokyny vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.jpg
 12.5.08_Vyhláška č. 7-2004 Sb._Posouzení podmínek pro bažantnice.jpg
12.5.07_Vyhláška č. 491-2002 Sb._Stanovení min. a norm. stavů zvěře a o zařaz. honiteb do jakost. tříd.jpg
 12.5.06_Vyhláška č. 245-2002 Sb._O době lovu jednotlivých druhů zvěře.jpg
12.5.05_Zákon č. 114-2002 Sb._O ochraně přirody a krajiny.jpg
 12.5.04_Zákon č. 115-2000 Sb._O poskytování náhrad škod způsob. vybranými zvláště chrán. živočichy.jpg
12.5.03_Vyhláška č. 244-2002 Sb._Některá ustanovení zákona č. 449-2001 Sb. o myslivosti.jpg

12.5.02_Zákon o myslivosti č. 449-2001 Sb._27.listopadu 2001.jpg
  
12.5.01_Zákon lesní č. 289-1995 Sb_3.listopadu 1995.jpg 

 

 

 

Dokumenty si můžete volně prohlížet

v naší galerii na RAJCE.net