Myslivecké desatero

1.      Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychován a poučen byl!

2.      Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

3.      Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná jest!

4.      Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

5.      Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný!

6.      Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

7.      Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

8.      Zachovej naše dobré české myslivecké zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

9.      Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

10.    Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti! Buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!

 

Myslivosti zdar !